-
  • Staň sa autorom
  • Ochrana publikácii a zastupovanie autorov
  • Vyplácanie odmeny autorom
  • Bezpečná záloha publikácii
Diplomatický protokol - Diplomatická prax SR (autor MZV SR) učebnica
Domáce násilie páchané na ženách diplomová práca
Súčasný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov v Slovenskej republike diplomová práca
Bezdomovectvo rigorózna práca
Acoustic Analysis of Vowel Tenseness in Varieties of British English rigorózna práca
Príprava učiteľa na vyučovanie diplomová práca
Marketingový mix spoločnosti Nokia bakalárska práca
Finančno - ekonomická analýza podniku Púchovský mäsový priemysel a.s. seminárna práca
Vplyv domáceho násilia na agresívne správanie dieťaťa diplomová práca
WORD — revolučný systém písania prác poradca
Strategicke myslenie seminárna práca
Týrané dieťa v intenciách sociálnej práce bakalárska práca
Spoločenská zodpovednosť firmy (Orange) diplomová práca
Matematika 1 (príklady) riešené príklady
Finančný manažment - skriptá skriptá
Hodnoty a zmysel života dnešnej spoločnosti (úvaha) slohová práca
Numerické metódy,pravdepodobnosť a matematická štatistika skriptá
Analýza vybranej maloobchodnej prevádzky seminárna práca
Systém na hodnotenie vedomostí. Časť 3. diplomová práca
Argentína - Demografia referát
Prehľad základných vzorcov a vzťahov zo stredoškolskej matematiky študijný materiál
Základy enviromentalistiky skriptá
Štátnicové tézy - ontológia štátnicové otázky
Finančná analýza spoločnosti Cessi, a.s. seminárna práca
Štátnicové tézy - etika štátnicové otázky
Matematika 2 (príklady) riešené príklady
Európska charta práv dieťaťa referát
Encyklika Laborem exercens seminárna práca
Aplikovaná matematika - Zápočtové otázky študijný materiál
Možnosti municipalít na zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom. odborný článok
Nenašli ste čo ste hľadali? Zadajte zadarmo tému pre našich autorov. Ak niektorý z nich sa téme začne venovať, dostanete o tom avízo
-

Na vypracovanie

Zadajte tému, špecifikácie a podmienky pre autora, ktorý vám podľa zadaných kritérii vypracuje prácu na mieru alebo urobí rešerš či pripraví podklady.

Na preklad

potrebujete preložiť napríklad anotáciu k diplomovej práci, alebo niekoľko strán do cudzieho jazyka? Bežný, odborný ale aj úradný preklad do rôznych cudzích jazykov.

Na prepis

máte nejaký zvukový záznam rozhovoru, prednášky alebo niečo v multimediálnej podobe? Zadajte požiadavku a my vám urobíme prepis hovoreného slova do elektronickej - editovateľnej formy.

Copyright © 2006 - 2017 publikovane.sk SQC