-
  • Staň sa autorom
  • Ochrana publikácii a zastupovanie autorov
  • Vyplácanie odmeny autorom
  • Bezpečná záloha publikácii
Diplomatický protokol - Diplomatická prax SR (autor MZV SR) učebnica
Súčasný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov v Slovenskej republike diplomová práca
Domáce násilie páchané na ženách diplomová práca
Bezdomovectvo rigorózna práca
Acoustic Analysis of Vowel Tenseness in Varieties of British English rigorózna práca
Príprava učiteľa na vyučovanie diplomová práca
Marketingový mix spoločnosti Nokia bakalárska práca
Vplyv domáceho násilia na agresívne správanie dieťaťa diplomová práca
Finančno - ekonomická analýza podniku Púchovský mäsový priemysel a.s. seminárna práca
Strategicke myslenie seminárna práca
Týrané dieťa v intenciách sociálnej práce bakalárska práca
WORD — revolučný systém písania prác poradca
Spoločenská zodpovednosť firmy (Orange) diplomová práca
Matematika 1 (príklady) riešené príklady
Finančný manažment - skriptá skriptá
Numerické metódy,pravdepodobnosť a matematická štatistika skriptá
Marketingový plán firmy Teekanne, s.r.o. seminárna práca
Hodnoty a zmysel života dnešnej spoločnosti (úvaha) slohová práca
Humanitárne intervencie a teoretické aspekty CIMIC, hlavne v oblastiach vojny v Afganistane a Iraku bakalárska práca
Matematika 2 (príklady) riešené príklady
Analýza vybranej maloobchodnej prevádzky seminárna práca
Štátnice Letecká fakulta štátnicové otázky
Computer networks seminárna práca
Rodina - máme ju? (úvaha) slohová práca
Európska charta práv dieťaťa referát
Problematika mentálnej anorexie u dospievajúcich bakalárska práca
Základy štatistiky (prednášky) prednášky
Marketingové a obchodno-teoretické predpoklady uvedenia nového výrobku na zahraničnom trhu seminárna práca
Ošetrovateľský proces u pacienta s hepatálnou kómou seminárna práca
Aplikovaná matematika - Zápočtové otázky študijný materiál
Nenašli ste čo ste hľadali? Zadajte zadarmo tému pre našich autorov. Ak niektorý z nich sa téme začne venovať, dostanete o tom avízo
-

Na vypracovanie

Zadajte tému, špecifikácie a podmienky pre autora, ktorý vám podľa zadaných kritérii vypracuje prácu na mieru alebo urobí rešerš či pripraví podklady.

Na preklad

potrebujete preložiť napríklad anotáciu k diplomovej práci, alebo niekoľko strán do cudzieho jazyka? Bežný, odborný ale aj úradný preklad do rôznych cudzích jazykov.

Na prepis

máte nejaký zvukový záznam rozhovoru, prednášky alebo niečo v multimediálnej podobe? Zadajte požiadavku a my vám urobíme prepis hovoreného slova do elektronickej - editovateľnej formy.