-
  • Staň sa autorom
  • Ochrana publikácii a zastupovanie autorov
  • Vyplácanie odmeny autorom
  • Bezpečná záloha publikácii
Diplomatický protokol - Diplomatická prax SR (autor MZV SR) učebnica
Súčasný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov v Slovenskej republike diplomová práca
Domáce násilie páchané na ženách diplomová práca
Bezdomovectvo rigorózna práca
Acoustic Analysis of Vowel Tenseness in Varieties of British English rigorózna práca
Príprava učiteľa na vyučovanie diplomová práca
Marketingový mix spoločnosti Nokia bakalárska práca
Vplyv domáceho násilia na agresívne správanie dieťaťa diplomová práca
Finančno - ekonomická analýza podniku Púchovský mäsový priemysel a.s. seminárna práca
Týrané dieťa v intenciách sociálnej práce bakalárska práca
Strategicke myslenie seminárna práca
WORD — revolučný systém písania prác poradca
Spoločenská zodpovednosť firmy (Orange) diplomová práca
Matematika 1 (príklady) riešené príklady
Finančný manažment - skriptá skriptá
Zhodnotenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektu diplomová práca
Numerické metódy,pravdepodobnosť a matematická štatistika skriptá
Rodina - máme ju? (úvaha) slohová práca
Marketingový plán firmy Teekanne, s.r.o. seminárna práca
Hodnoty a zmysel života dnešnej spoločnosti (úvaha) slohová práca
Marketing - Reklama referát
Encyklika Laborem exercens seminárna práca
Problematika mentálnej anorexie u dospievajúcich bakalárska práca
AGRESIVITA seminárna práca
Oblasti Trvalo udržateľného rozvoja. odborný článok
Aplikovaná sociálna psychológia (prednášky) prednášky
Sociálna patológia (prednášky) prednášky
Finančná analýza spoločnosti Cessi, a.s. seminárna práca
Acoustic Analysis of Vowel Tenseness in Varieties of British English rigorózna práca
Finančno - ekonomická analýza podniku Púchovský mäsový priemysel a.s. seminárna práca
Nenašli ste čo ste hľadali? Zadajte zadarmo tému pre našich autorov. Ak niektorý z nich sa téme začne venovať, dostanete o tom avízo
-

Na vypracovanie

Zadajte tému, špecifikácie a podmienky pre autora, ktorý vám podľa zadaných kritérii vypracuje prácu na mieru alebo urobí rešerš či pripraví podklady.

Na preklad

potrebujete preložiť napríklad anotáciu k diplomovej práci, alebo niekoľko strán do cudzieho jazyka? Bežný, odborný ale aj úradný preklad do rôznych cudzích jazykov.

Na prepis

máte nejaký zvukový záznam rozhovoru, prednášky alebo niečo v multimediálnej podobe? Zadajte požiadavku a my vám urobíme prepis hovoreného slova do elektronickej - editovateľnej formy.