-
  • Staň sa autorom
  • Ochrana publikácii a zastupovanie autorov
  • Vyplácanie odmeny autorom
  • Bezpečná záloha publikácii
Diplomatický protokol - Diplomatická prax SR (autor MZV SR) učebnica
Domáce násilie páchané na ženách diplomová práca
Súčasný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov v Slovenskej republike diplomová práca
Bezdomovectvo rigorózna práca
Acoustic Analysis of Vowel Tenseness in Varieties of British English rigorózna práca
Príprava učiteľa na vyučovanie diplomová práca
Marketingový mix spoločnosti Nokia bakalárska práca
Vplyv domáceho násilia na agresívne správanie dieťaťa diplomová práca
Finančno - ekonomická analýza podniku Púchovský mäsový priemysel a.s. seminárna práca
Týrané dieťa v intenciách sociálnej práce bakalárska práca
Strategicke myslenie seminárna práca
Spoločenská zodpovednosť firmy (Orange) diplomová práca
WORD — revolučný systém písania prác poradca
Matematika 1 (príklady) riešené príklady
Finančný manažment - skriptá skriptá
Marketingový plán firmy Teekanne, s.r.o. seminárna práca
Zhodnotenie finančnej situácie vybraného podnikateľského subjektu diplomová práca
Hodnoty a zmysel života dnešnej spoločnosti (úvaha) slohová práca
Numerické metódy,pravdepodobnosť a matematická štatistika skriptá
Rodina - máme ju? (úvaha) slohová práca
Matematika 2 (príklady) riešené príklady
Enviromentalistika študijný materiál
Supervízia seminárna práca
Vzorce študijný materiál
Nepravidelné slovesá - angličtina študijný materiál
Argentína - Demografia referát
Vidím ťa poézia
Návrh zákona o odpadoch - staré vozidlá. odborný článok
Informačná brožúra Alegria - Bratislava brožúra
Matematika 1 (príklady) riešené príklady
Nenašli ste čo ste hľadali? Zadajte zadarmo tému pre našich autorov. Ak niektorý z nich sa téme začne venovať, dostanete o tom avízo
-

Na vypracovanie

Zadajte tému, špecifikácie a podmienky pre autora, ktorý vám podľa zadaných kritérii vypracuje prácu na mieru alebo urobí rešerš či pripraví podklady.

Na preklad

potrebujete preložiť napríklad anotáciu k diplomovej práci, alebo niekoľko strán do cudzieho jazyka? Bežný, odborný ale aj úradný preklad do rôznych cudzích jazykov.

Na prepis

máte nejaký zvukový záznam rozhovoru, prednášky alebo niečo v multimediálnej podobe? Zadajte požiadavku a my vám urobíme prepis hovoreného slova do elektronickej - editovateľnej formy.