-
  • Staň sa autorom
  • Ochrana publikácii a zastupovanie autorov
  • Vyplácanie odmeny autorom
  • Bezpečná záloha publikácii
Diplomatický protokol - Diplomatická prax SR (autor MZV SR) učebnica
Domáce násilie páchané na ženách diplomová práca
Súčasný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov v Slovenskej republike diplomová práca
Bezdomovectvo rigorózna práca
Acoustic Analysis of Vowel Tenseness in Varieties of British English rigorózna práca
Príprava učiteľa na vyučovanie diplomová práca
Marketingový mix spoločnosti Nokia bakalárska práca
Finančno - ekonomická analýza podniku Púchovský mäsový priemysel a.s. seminárna práca
Vplyv domáceho násilia na agresívne správanie dieťaťa diplomová práca
Strategicke myslenie seminárna práca
WORD — revolučný systém písania prác poradca
Týrané dieťa v intenciách sociálnej práce bakalárska práca
Spoločenská zodpovednosť firmy (Orange) diplomová práca
Matematika 1 (príklady) riešené príklady
Finančný manažment - skriptá skriptá
Hodnoty a zmysel života dnešnej spoločnosti (úvaha) slohová práca
Numerické metódy,pravdepodobnosť a matematická štatistika skriptá
Systém na hodnotenie vedomostí. Časť 3. diplomová práca
Konflikty prezentácia
Supervízia seminárna práca
Medzinárodný obchod (testy) vypracované testy
Nonverbálna komunikácia- Mimika, optika seminárna práca
Fyzika 2 (príklady) riešené príklady
Matematika 3 (prednášky) prednášky
Veľkonočné sviatky referát
Typ vhodných úloh pre expertné systémy esej
Etické problémy podnikania na Slovensku referát
Modul do LMS Moodle semestrálna práca
Fyzika 1 (ťahák) ťahák
Matematika 1 (príklady) riešené príklady
Nenašli ste čo ste hľadali? Zadajte zadarmo tému pre našich autorov. Ak niektorý z nich sa téme začne venovať, dostanete o tom avízo
-

Na vypracovanie

Zadajte tému, špecifikácie a podmienky pre autora, ktorý vám podľa zadaných kritérii vypracuje prácu na mieru alebo urobí rešerš či pripraví podklady.

Na preklad

potrebujete preložiť napríklad anotáciu k diplomovej práci, alebo niekoľko strán do cudzieho jazyka? Bežný, odborný ale aj úradný preklad do rôznych cudzích jazykov.

Na prepis

máte nejaký zvukový záznam rozhovoru, prednášky alebo niečo v multimediálnej podobe? Zadajte požiadavku a my vám urobíme prepis hovoreného slova do elektronickej - editovateľnej formy.

Copyright © 2006 - 2017 publikovane.sk SQC